Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň ze staveb u rozestavěné budovy po 1. 1. 2014
Zadáno: 21.2.2014 15:11
Otázka: Bude po 1. 1. 2014 podléhat dani ze staveb (dle zákona o dani z nemovitostí) rozestavěná budova ve fázi hrubé stavby, tj. hotové stěny i střecha, ale nezkolaudovaná a nezapsaná do KN? Dosud podléhaly dani ze staveb stavby zkolaudované nebo způsobilé k užívání (zjednodušeně řečeno). Ve znění zákona účinném od 1. 1. 2014 je předmětem daně ze staveb "budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona". Katastrální zákon vymezuje v § 2 pojem budova - "budovou (se rozumí) nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážné uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí". Na rozdíl od pozemků není v zákoně o dani z nemovitostí u staveb podmínka evidence v katastru a dále již žádná podmínka týkající se kolaudačního souhlasu.
Odpověď: Zákon o dani z nemovitých věcí definuje předmět daně ze staveb v § 7. Z textu zákona vyplývá, že od roku 2014 jsou předmětem daně ze staveb všechny budovy (nadzemní stavby spojené se zemí pevným základem, které jsou prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešní konstrukcí). Zákon žádné další podmínky nebo zpřesnění definice budovy neuvádí. Předmětem daně budou tedy veškeré budovy splňující podmínky katastrálního zákona bez ohledu na jejich dokončení nebo evidenci v katastru.

Je otázkou zda bylo úmyslem zákonodárce vybírat daň i z nedokončených staveb. Předkladatel zákona – Ministerstvo financí tuto informaci v důvodové zprávě k zákonnému opatření č. 344/2013 Sb. neuvádí. Ani autorovi odpovědi není v současné době známo jiné výkladové stanovisko České daňové správy.