Na seznam dotazů

Název dotazu: Výdaj při prodeji soukromého pozemku
Zadáno: 21.2.2014 15:10
Otázka: FO, nepodnikatel dostala v roce 2011 darem od rodiče pozemek, který nezahrnula do OM a v roce 2013 jej prodala. Jednalo se o ornou půdu a pro účely daně darovací nebyl potřeba odhad. Jakou cenu pozemku může uplatnit jako výdej v daňovém přiznání, je potřeba udělat dodatečně dohad nebo se dá cena stanovit jiným způsobem?
Odpověď: Příjem z prodeje z pozemku, který nebyl zahrnutý do obchodního majetku, bude zdaňován dle § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjem.

U příjmů z prodeje nemovitých věcí je výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, a jde-li o věc zděděnou nebo darovanou, cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí. Zákon zde neukládá povinnost, aby cenu stanovoval znalec znaleckým posudkem. Cenu může stanovit kdokoliv kdo má dostatečné odborné znalosti a bude schopen v případě pochybností správce daně výpočet ceny obhájit.