Na seznam dotazů

Název dotazu: Příjmy v § 9 - pronájem
Zadáno: 21.1.2014 17:59
Otázka: Poplatník bydlící v jižních Čechách dostal v roce 2013 darem byt v Praze. Tento byt před zahájením pronájmu musel zařídit a začal ho pronajímat cizincům. V roce 2013 chce použít skutečné výdaje. - Příjem je lukrativní, ale nájemník má vyšší požadavky na zařízení. Poplatník zakoupil od příbuzného starší, ale zachovalý nábytek. Jedná se o jednotlivé kusy, nikoliv obývací stěnu a ložnici ze skříní a postelí. Je možno tyto věci dát do výdajů jako jednotlivé kusy, když nepřesahují každá z nich 15 000 Kč nebo je nutno zařadit jako soubor věcí movitých? - Lze jako výdaj pro nájemníka použít nákup ledničky, pračky, obrazů, když by bez tohoto zařízení nájemník o pronájem neměl zájem? Je možno darovanou nemovitost odepisovat? Pokud ano, je nutný znalecký posudek? - Poplatník během roku navštívil Prahu z důvodu jednání s nájemníkem a na kontrolu bytu. Může jako výdaj použít spotřebu pohonných hmot, když jel svým soukromým automobilem?
Odpověď: Náklady na vybavení bytu samostatnými kusy nábytku je možné uplatnit do nákladů samostatně. Pokud cena jednoho kusu nepřesáhne částku 40 tis, nemá poplatník povinnost nábytek odepisovat a výdaje vynaložené na jeho pořízení budou přímo snižovat základ daně.

Zákon o daních z příjmů nelimituje daňové výdaje na pořízení ledničky, pračky a obrazů. Pokud poplatník prokáže, že se jednalo o výdaje vynaložené na dosažení příjmů z pronájmu, jsou vynaložené náklady na vybavení bytu daňově relevantní. To platí též na náklady na cesty spojené se správou najatého bytu.

Jako daňový výdaj je možné uplatnit jak výdaje na pohonné hmoty, tak i výdaje za amortizaci soukromého vozidla ve výši 3,6 Kč za kilometr.

Zákon o daních z příjmů vylučuje uplatnění daňových odpisů u darovaného hmotného majetku, pokud darování bylo od daně darovací osvobozeno.

Darované nemovitosti je možno odepisovat pouze, pokud dar podléhal darovací dani. V tomto případě je základem pro výpočet odpisů znalecký posudek vypracovaný pro stanovení daně darovací, případně posudek vypracovaných k datu zahájení pronájmu – pokud od nabytí uplynulo více než 5 let.