Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z nemovitosti
Zadáno: 21.1.2014 17:58
Otázka: Jaký je rozdíl v dani z nemovitosti, ve které by poplatník bydlel proti tomu, kdyby ji pronajímal? Jedná se o bytovou jednotku v Plzni o velikosti 57m2 v panelovém domě. Byt je v osobním vlastnictví, pozemek pod stavbou a stavba je ve spoluvlastnictví Společenství vlastníků. Poplatník uvažuje nemovitost pronajímat s příjmy v § 9.
Odpověď: Pro stanovení základu daně z nemovitosti (od roku 1. 1. 2014 daně z nemovitých věcí) není podstatné, zda je nemovitost pronajímána či nikoliv. Sazba daně je stanovena druhem nemovité věci. Základní sazba daně u bytu je dle § 11 odstavec 1 písmeno f) zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 2 Kč za 1 m2. Sazba bude shodná jak u bytu najatého, tak i u bytu užívanému k bydlení vlastníkem.