Na seznam dotazů

Název dotazu: Příležitostný prodej pozemků
Zadáno: 22.12.2013 22:14
Otázka: Osoba, které plynou příjmy ze závislé činnosti, z pronájmu a prodeje pozemků, které novelou zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2014 nebudou osvobozeny od DPH (jsou na něm již inženýrské sítě a vydán souhlas s provedením stavby) by se měla při překročení obratu stát plátcem.
Této osobě plynou příjmy z pronájmu soustavně, ale v minulosti nepřekročily a nepřekročí zákonem stanovený obrat ani v roce 2014.
Pokud bych sečetla obrat příjmů z pronájmu a prodeje nemovitých věcí, zákonem stanovený obrat by byl překročen.
Jak mám porozumět větě v § 4a odst. c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
Příjmy z prodeje výše uvedených pozemků plynou této osobě nepravidelně - 2 až 4 krát ročně. Může to být považováno za činnost uskutečňovanou příležitostně? Ještě podotýkám, že výnos z prodeje pozemků je z časového hlediska osvobozen od daně z příjmů. Osoba tyto pozemky i s provedenými inženýrskými sítěmi vlastní déle než 5 let. Bude mít tedy tato osoba povinnost registrace k DPH?
Odpověď: Zákon o DPH termín „doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně“ dále neupřesňuje. Dle názoru autora je nutné rozlišovat způsob pořízení pozemků. Prodej zasíťovaných pozemků získaných z restitucí bude zcela jistě posuzován jinak, než prodej pozemků uskutečňovaný majitelem realitní kanceláře, který si určité lukrativní pozemky pořizuje soukromě, mimo firmu a po pěti letech je zasíťované rozprodává osvobozené do daně z příjmu.
Je velice pravděpodobné, že stejná činnost prováděna realitním makléřem by byla v případě daňové kontroly posuzována jako soustavná činnost. Dále by zde mohlo hrozit i obvinění z trestného činu neoprávněného podnikání dle § 251 trestního zákoníku.