Na seznam dotazů

Název dotazu: Přiznání k převodu nemovitostí
Zadáno: 23.10.2013 22:34
Otázka: Chci se zeptat na vyplnění Přiznání k převodu nemovitostí, Přílohy č. 2 – Údaje o nemovitostech. Uvádí se do této tabulky – „Popis majetku“ konkrétní převáděná parcela. Co se zde zapisuje a v jakých případech?
Odpověď: Zákon č. 357/1992 Sb, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí nevyžaduje v určitých případech předkládat s daňovým přiznáním k dani z převodu nemovitosti znalecký posudek. Tyto případy jsou vyjmenovány v § 21 odstavec 4 zákona o trojdani. Jedním z případů, kdy zákon nevyžaduje předložení znaleckého posudku je převod k pozemku bez stavby a bez trvalého porostu. Popis těchto pozemků se uvádí v příloze č. 2.

Do popisu majetku se uvede: Obec a katastrální území, kde se pozemky nacházejí, parcelní číslo, druh pozemku (např. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, stavební pozemky), výměru pozemků v m2 a cenu za m2 podle příslušného oceňovacího předpisu. Zároveň je nutné upravit základní cenu pozemku o přirážky, srážky a koeficienty uvedené v příloze k příslušnému ustanovení prováděcí vyhlášky.