Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej bytu z dědictví
Zadáno: 23.8.2013 12:31
Otázka: Podléhá dani z příjmů prodej bytu, který zdědila matka po úmrtí svého syna, tento užíval byt déle než 20 let. Matka tento byt nevyužívá a pronajímá jej. Dědickým řízením byt zdědila v 9/2010. Nyní se rozhoduje o prodeji tohoto bytu s výhledem začátkem roku 2014. Je nutné uvádět prodej do daňového přiznání?
Odpověď: Od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy plynoucí z prodeje bytu, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej bytů, který byl nabyt děděním od syna (příbuzného v přímé řadě) sčítá se doba vlastnictví i s dobou, po kterou byl vlastníkem bytu syn.
Tazatel udává, že syn byt užíval. Není zřejmé, zda syn byl současně po celou dobu i vlastníkem bytu. Matka zdědila byt v září 2010 a k datu předpokládaného prodeje bude byt vlastnit cca 3,5 roku. Pokud syn vlastnil byt více než 1,5 roku, bude příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmu. Osvobozený příjem se na daňové přiznání neuvádí.