Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy lesní oplocenky
Zadáno: 23.8.2013 12:31
Otázka: Soukromý zemědělec, fyzická osoba, daňová evidence, plátce DPH: Prosím o objasnění evidence a daňových dopadů faktury za drátěné oplocení - jedná se o oplocenku do lesa ve výši 16 000 Kč bez DPH. Podle § 26 (2) c)3. se nejedná o hmotný majetek (pokud tomu dobře rozumím).
1) Jde tedy o materiál a jedná se o daňově uznatelný výdaj?
2) Jak by se postupovalo v případě ceny nad 40 000 Kč bez DPH?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů v § 24 odstavec 1) umožňuje uplatnit jako daňový výdaj, prokázané výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
U movitých věcí s cenou nad 40 tis a staveb se vstupní cena uplatňuje do daňových výdajů prostřednictví odpisů.
Zákon o daních z příjmů v § 26 odstavec 2 písmeno c), vylučuje z množiny hmotného (odepisovaného majetku) bez ohledu na cenu, drobné stavby oplocení sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti.
Z toho důvodu lze daňově uplatnit cenu oplocenky bez ohledu na její výši, za předpokladu, že se jedná o prokázaný výdaj sloužící k dosažení daňových příjmů.
Lesní oplocenka je drobnou stavbou. Proto pokud by tedy zákon o daních z příjmů neobsahoval výjimku, bylo by nutné každou oplocenku bez ohledu na cenu odepisovat ve čtvrté odpisové skupině 20 let.