Na seznam dotazů

Název dotazu: Vyřazení nemovitosti z OM a její následný pronájem
Zadáno: 21.7.2013 17:30
Otázka: Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci se rozhodla vyřadit nemovitost z OM a následně ji pronajímat (příjem bude zdaněn podle § 9.). Je možné pokračovat v dosavadním odepisování této nemovitosti a odpisy uplatnit jako skutečný výdaj? Nebo je nutné dosavadní odepisování „ukončit“ a před započetím pronájmu nechat nemovitost nově ocenit pomocí znaleckého posudku a začít nové odepisování? Pronájem bezprostředně navazuje na vyřazení z OM. Majetek vyřazen k 31. 3. 2013, pronajat od 1. 4. 2013.
Odpověď: Fyzická osoba bude po vyřazení nemovitosti pokračovat v již započatém odepisování. Odepisovat bude stejným způsobem, jakým uplatňovala odpisy doposud a to z původní vstupní ceny.

Toto pravidlo vychází z ustanovení § 30 odstavec 10, kde zákon o daních z příjmů vyjmenovává případy, za kterých se pokračuje v odepisování. V poslední větě odstavce 10) je uvedeno, že v odepisování pokračuje i poplatník, který je fyzickou osobou, u jím pronajímaného hmotného majetku vyřazeného z obchodního majetku.