Na seznam dotazů

Název dotazu: Pronájem za symbolickou 1 Kč
Zadáno: 21.7.2013 17:30
Otázka: Akciová společnost pronajímá, třetí nespřízněné osobě, nebytové prostory za symbolickou 1 Kč měsíčně. Jaké by v tomto případě bylo stanovisko FÚ, když obvyklé tržní nájemné by bylo nesrovnatelné výši?
Odpověď: Správce daně se může domnívat, že nájemce a pronajímatel stanovili cenu nájmu ve výši, která není obvyklá z důvodu snížení daňového základu.

Správce daně může v takovém případě postupovat dle § 23 odstavec 7 zákona o daních z příjmů, tak že si jistí obvyklou výši nájemného a vyzve poplatníka k zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé. Pokud poplatník rozdíl uspokojivě nedoloží, správce daně upraví základ daně o zjištěný rozdíl.

Postup stanovený v § 23 odstavec 7 se týká spojených osob. Zákon o daních z příjmů však považuje pro účely výše uvedeného ustanovení za spojené osoby také osoby nezávislé, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty. Dle názoru autora vztah popsaný tazatelem by této kvalifikaci mohl odpovídat.