Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy u darované nemovitosti
Zadáno: 2.6.2013 14:33
Otázka: Vlastník nemovitosti získal v roce 2005 darem nemovitost od svého dědy. Loni začal pronajímat danou nemovitost. Využívá skutečné příjmy a výdaje. K příjmům pro další rok má malé výdaje a potřeboval si vytvořit ztrátu do dalších let. Od roku 2005 měl přerušeny odpisy a začal je uplatňovat až v loni. Tím, že si uplatnil odpisy, vytvořil si ztrátu, kterou by chtěl uplatnit v dalších letech. Může si uplatnit odpisy z nemovitosti? Pokud ne, podáním opravného přiznání mu vznikne nějaké penále (bude stále ve ztrátě, ale značně nižší, takže nulová povinnost)? Je nějaká možnost uplatnit odpisy?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů v § 27 písmeno ch) vylučuje uplatnění daňových odpisů u majetku, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno.

Pro daňové posouzení, je tedy nutné znát, zda bylo darování v roce 2005 předmětem daně darovací. V současné době je majetek nabytý darem osob, které jsou pro účely daně darovací zařazené do I. a II. příbuzenské skupiny osvobozen od daně. Toto ustanovení bylo do zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti doplněno zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů s účinností od 1. 1. 2008.

Pokud tazatel nabyl nemovitost darem v roce 2005, bylo darování předmětem daně darovací a odpisy lze i nadále uplatňovat a není žádný důvod pro podání dodatečného daňového přiznání.