Na seznam dotazů

Název dotazu: Stavba jako součást pozemku
Zadáno: 15.4.2013 12:52
Otázka: Koupili jsme 2 budovy, které leží z části na cizím pozemku, údajně se připravuje zákon, kde bude stanoveno, že pozemek pod budovou bude součástí budovy. Je tomu tak?
Odpověď: V roce 2012 byl parlamentem schválen nový občanský zákoník. Zákon je uveřejněn ve sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb. a má odloženou účinnost od 1.1.2014.
Nový občanský zákoník vrací do našeho právního řádu zásadu, podle níž stavby a další konstrukce pevně spjaté s pozemkem nejsou samostatnými věcmi, nýbrž tvoří součást pozemku. Tato zásada platila do roku 1950, kdy byla nahrazena zásadou právě opačnou, podle níž pozemek a budova na něm umístěná jsou v právním smyslu dvě samostatné věci.
Dle ustanovení § 3056 NOZ, zůstanou stavby, pořízené před účinností nového občanského zákoníků i nadále samostatnou věcí. Na jejich vlastnictví se nic nezmění. Pro případy rozdílných vlastníků stavby a pozemku zřizuje nový občanský zákoník pro vlastníky pozemku předkupní právo ke stavbě pro vlastníky stavby předkupní právo k pozemku.