Na seznam dotazů

Název dotazu: Příjmy z pronájmu u manželů
Zadáno: 10.3.2013 18:14
Otázka: S manželem máme příjem z pronájmu rodinný dům. Na nájemní smlouvě jsme uvedeni oba. Do přiznání si tento příjem může uvést jen jeden z nás, nebo si to musíme do přiznání rozdělit rovným dílem? Výdajem proti tomu je odpis nemovitosti. Jak by to pak bylo s dělením výdajů? Manžel má příjmy jen ze zaměstnání. Já mám příjem ze zaměstnání, z podnikání na vedlejší činnost a zahrnula bych si tam i celý příjem z pronájmu. Manžel by si pak mohl nechat zpracovat vyúčtování daní v zaměstnání.
Odpověď: Příjmy, které plynou manželům z pronájmu majetku z bezpodílového spoluvlastnictví, se zdaňují jen u jednoho z nich. Toto pravidlo vyplývá z ustanovení § 9 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Manželé se tedy mohou rozhodnout, kdo z nich uvede příjem z pronájmu a příslušející výdaje ve svém daňovém přiznání. Pokud se manželé rozhodnou zdanit příjem u manželky, uvede manželka ve svém daňovém přiznání příjem ze závislé činnost, příjem z podnikání a příjem z pronájmu. Proti příjmu z pronájmu uplatní plnou částku odpisů, včetně případných dalších výdajů, které sloužily k dosažení příjmů z pronájmu. Manžel, který má pouze příjmy ze zaměstnání, si může zažádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmu u svého zaměstnavatele.