Na seznam dotazů

Název dotazu: Uplatnění úroků z hypotečního úvěru při pronájmu dle § 9
Zadáno: 10.3.2013 18:11
Otázka: Je možné si při pronájmu nemovitosti dle § 9 zákona o dani z příjmů uplatnit jako výdaj úrok z hypotéčního úvěru. Není tam nějaké omezeni?
Odpověď: Úroky z hypotéčního úvěru lze dle zákona o daních z příjmů odečíst buď jako odečitatelnou položku od základu daně (nezdanitelnou částku) anebo jako výdaj na dosažení udržení zdanitelných příjmů.
V případě, že je hypotéční úvěr použitý na pořízení, případně úpravy pronajímané nemovitosti, nelze úroky z úvěru uplatnit jako odpočet nezdanitelné částky. Tato možnost je blokována v § 15 odstavci 3 písmeno h) zákona o daních z příjmů. Jako nezdanitelnou částku lze úroky odečíst, pokud je úvěr použitý na financování vlastní bytové potřeby, případně bytové potřeby rodinných příslušníků.
V případě najaté nemovitosti lze úroky z hypotéčního úvěru odečítat při splnění obecných podmínek uvedených v § 24 odstavec 1). Musí se jednat o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tato podmínka u nemovitosti, ze které plyne zdaňovaný nájem bude splněna.
Pokud by nemovitost byla pronajímána pouze z části, má poplatník povinnost uplatnit úroky z poměrné výši.