Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z převodu nemovitostí hrazená za prodávajícího
Zadáno: 20.1.2013 23:50
Otázka: Jsme a. s., plátci DPH. Nakoupili jsme pozemky od fyzických osob. Ve smlouvách je uvedeno, že daň z převodu nemovitosti uhradí naše firma za prodávajícího. Je správně, když se o daň z převodu nemovitosti zvýší pořizovací cena pozemku?
Odpověď: Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je převodce (prodávající). Povinnost hradit daň z převodu nemovitosti přechází na kupujícího pouze v případě, kdy jej správce daně, jako ručitele, k úhradě vyzve.

Smluvně lze sjednat, že kupující uhradí kupní cenu nemovitosti tak, že část ve výši daně z převodu nemovitosti poukáže finančnímu úřadu, pod rodným číslem prodávajícího.
V tomto případě je příjmem prodávajícího celková cena nemovitosti včetně daně z převodu nemovitosti a kupující cenu včetně daně z převodu nemovitosti zahrne do pořizovací ceny pozemku.