Na seznam dotazů

Název dotazu: Technické zhodnocení - dotace
Zadáno: 28.11.2012 17:15
Otázka: Fyzická osoba má písemnou nájemní smlouvu na pronájem hospodářské budovy s další fyzickou osobou. Na této budově provede nájemce technické zhodnocení (původní vlastník si nezvýší vstupní cenu budovy o výdaje na tech. zhodnocení, nájemce zařadí tech. zhodnocení do odpisové skupiny, ve které je budova), na které mu bude poskytnuta dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem (mladý zemědělec). Nájemce si o tuto dotaci sníží výdaje na tech. zhodnocení a v této výši zavede do daňové evidence? Bude přijatá dotace na tech. zhodnocení pronajaté budovy příjem neovlivňující základ daně? Fyzická osoba vede daňovou evidenci a je plátce DPH?
Odpověď: Nájemce obdrží tzv. investiční dotaci, která bude od daně z příjmu osvobozena dle § 4 odstavec 1 písmeno t) zákona o daních z příjmů. Příjem dotace se nebude zahrnovat do základu daně z podnikání. Dotace dle § 29 odstavec 1) sníží vstupní cenu odepisovaného technického zhodnocení. Základem pro stanovení odpisů budou vynaložené výdaje po odpočtu dotace.