Na seznam dotazů

Název dotazu: Kontejnerové sestavy
Zadáno: 28.11.2012 17:15
Otázka: Naše firma koupila kontejnerové sestavy - 3 ks, které dodavatelská firma smontovala, připojila na elektřinu a vodu. Kdy se kontejnery považují za stavbu a odepisují se 5. odpisové skupině a kdy se odepisují ve 3. odpisové skupině? Kontejnery budou sloužit jako sociální zařízení a místnost pro zaměstnance - řidiče.
Odpověď: Pro správné zatřídění do odpisové skupiny je důležité znát skutečné provedení kontejnerové sestavy. Z pohledu stavebního zákona se může jednat stavbu nebo o výrobek, který plní funkci stavby.
O výrobek plnící funkci stavby by se jednalo v případě, kdy by kontejnery byly položeny na pozemek a užívány bez dalších stavebních úprav.
V tom případě by byly zařazeny do 3 odpisové skupiny pod položku 28.11.10. V této skupině se odepisují zejména prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly nebo technologickým zařízením.

Ve 4. - 6. odpisové skupině se budou kontejnerové sestavy odepisovat, pokud jsou stavebním dílem. To znamená, že k jejich dokončení bylo nutné provést stavební úpravy. Jedná se zejména provedení základu, pevné ukotvení kontejnerů, instalatérské práce - připojení na přípojky energií. Takto dokončené dílo bude považováno za stavbu a bude také tak i odepisováno.