Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH u stravovacích služeb
Zadáno: 10.5.2004 10:33
Otázka: Naše společnost provozuje vlastní závodní stravování (kuchyni), v které se připravují obědy pro zaměstnance naší společnosti a zaměstnance jiných firem. Do 30. 4. 2004 uplatňujeme sníženou sazbu DPH při prodeji obědů (stravenek).
Jaká sazba se bude uplatňovat od 1. 5. 2004 na prodej obědů (stravenek) u tohoto typu stravování? Vše za předpokladu, že zákon nabude účinnosti od 1. 5. 2004.
Odpověď: Zákon 235/2004 o dani z přidané hodnoty stanovuje v § 47 odstavec 2, že u služeb se obecně uplatní základní sazba, s výjimkou služeb vyjmenovaných v příloze 2 k zákonu o DPH. Příloha č. 2 stravovací služby neobsahuje a proto je nutno uplatnit daň ve výši 19%. Přičemž stravovací služby jsou charakterizovány souborem znaků a činností, kdy s prodejem jídel je spojeno poskytování doplňkových služeb, jako např. poskytnutí prostoru ke konzumaci v místě prodeje, nábytku, nádobí, služeb obsluhujícího personálu a podobně.
Jinak je to tomu však v případě plnění spočívajících v dodání jídel určených ke konzumaci mimo místo prodeje, které nejsou spojeny se službami zaměřenými na umožnění konzumace v místě prodeje. V tomto případě se jedná o dodání zboží, u kterého bude uplatňována sazba daně platná pro příslušné zboží, tzn. u potravin a nápojů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb. se uplatní snížená sazba daně. Dodáním zboží je i dodání hotových jídel pro spotřebu v jiných zařízeních, dodání do domácností nebo prodej potravin a nápojů prostřednictvím prodejních automatů.