Na seznam dotazů

Název dotazu: Přiznání k dani z převodu nemovitostí
Zadáno: 5.10.2012 11:23
Otázka: Chtěla bych se zeptat, pokud jsem prodala zahradu právnické osobě, která má dva jednatele, zdali musím vyplňovat ve formuláři k přiznání daně z převodu nemovitosti také dvě přílohy (pro každého jednatele zvlášť), anebo stačí jedna příloha, kde bude uveden jen jeden z jednatelů?
A dále pak jaké datum mám uvést v bodě 47 a 48 výše zmiňovaného formuláře? Je to datum "Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne..." anebo datum "Právní účinky vkladu vnikly dne..."?
Odpověď: Tazatelka prodala nemovitost. Nabyvatelem je právnická osoba. V tomto případě se na daňové přiznání uvede jako nabyvatel tato právnická osoba jen jednou, bez ohledu na počet statutárních zástupců.
Jako osobu, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby se uvede jeden z jednatelů.

Pro rok 2012 je platný formulář vzor č. 10. Zde se pod položkou 47 a 48 uvádí titul a funkce jednající osoby.
Datum, které tazatelka zmiňuje, se na daňovém přiznání uvádí v oddíle I, bod 2 údaje o nabytí majetku. Pod položku 36 se zapíše datum "Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne..."