Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z nemovitostí
Zadáno: 17.6.2012 10:24
Otázka: Poplatník vlastní nemovitost, v katastru zapsána jako objekt k bydlení, která se skládá z domu spojeného se stodolou a samostatně stojící budovou s 2 podlažími, před 50 lety mlýn. Dům slouží k bydlení jen o víkendech, trvale není obýván. Stodola slouží jako sklad dřeva na topení. Budova bývalého mlýna - půdorys 450 m2, 277 m2 slouží jako dílna pro truhláře - OSVČ, zbytek přízemí a 1. patro není užíváno. Objekt není vložen do obchodního majetku poplatníka. Stodola 104 m2, dům 188 m2. Jak budou jednotlivé stavby zařazeny a zdaněny dle zákona o dani z nemovitostí?
Odpověď: Zákon o dani z nemovitostí rozlišuje šest základních kategorií staveb.
 obytné domy
 stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci
 garáže
 stavby pro podnikatelskou činnost
 ostatní stavby
 byty a samostatné nebytové prostory

Pro každou z těchto kategorií je v § 11 stanovena sazba daně.
Tazatel uvádí, že vlastní obytný dům spojený se stodolou, který je využíván k bydlení jen o víkendech a není trvale obýván. Zde je otázkou, zda tato stavba bude zdaněna sazbou pro obytné doby nebo sazbou pro domy užívané pro individuální rekreaci. Správné zatřídění je podstatné, neboť rozdíl v sazbách je 4 koruny na m2.
Žádný právní předpis pojmy rekreace ani individuální rekreace nevymezuje. Bude tedy na posouzení tazatele, zda danou nemovitosti užívá k bydlení nebo k individuální rekreaci. Tazatel bude mít povinnost v případě pochybností správce daně správnost svého zařazení prokázat.

Z dotazu vyplývá, že obytný dům je spojený se stodolou. V tomto případě bude stodola součástí obytného domu a sazba daně se stanoví ve stejné výši jako v případě obytného domu.
Budova bývalého mlýna je využívaná jako truhlárna a bude zdaněna sazbou daně pro stavby užívané pro podnikatelskou činnost ve výši 10 Kč za m2. Tato sazba se zvyšuje o 0,75 Kč za každé nadzemní podlaží, přičemž zákon zde nerozlišuje, zda toto další podlaží využíváno či nikoliv.