Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpočet úroků na bydlení při pořízení pozemku
Zadáno: 26.5.2012 18:01
Otázka: Podle § 15 odst 3 písm b) ZDP lze odečíst úroky na nákup pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby dle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c). Je tato podmínka splněna zahájením výstavby inženýrských sítí? Někdy vyřízení všech povolení a změn územních plánů trvá i několik let. Co se vlastně považuje za zahájení? Vydání stavebního povolení?
Odpověď: V § 15 odstavec 3 zákona o daních z příjmů je uvedeno, že úroky z hypotéčního úvěru poskytnutého na koupi pozemku, lze odečíst pouze v případě, kdy na tomto pozemku bude do čtyř let zahájena výstavba bytové potřeby.
Výstavbou bytové potřeby zákon rozumí výstavbu bytového, rodinného domu, nebo bytu, případně změny stávající stavby.
Z výše uvedeného vyplývá, že odpočet úroků je možný pouze v případě, kdy do 4 let bude zahájena výstavba rodinného domu, případně jiné výše uvedené stavby. Za zahájením výstavby není rozhodně možno považovat vydání stavebního povolení. Stavební úřad ve stavebním povolení stanovuje podmínky, za kterých se bude výstavba provádět, a proto stavební povolení předchází výstavbě rodinného domu.

Za výstavbu rodinného domu nelze také považovat výstavbu inženýrských sítí. Inženýrské sítě nejsou obvykle považovány za součást domu. Dle provedení mohou být buď samostatnou stavbou, případě jen příslušenstvím stavby. Zahájením výstavby ve smyslu § 15 odstavec 3 zákona o daních z příjmů se rozumí fyzické zahájení stavebních prací.