Na seznam dotazů

Název dotazu: Vložení nemovitosti do obchodního majetku za symbolickou 1 Kč
Zadáno: 24.4.2012 16:06
Otázka: Podnikatel vlastní nemovitost, kterou nevložil do obchodního majetku. Nyní chce tuto nemovitost vložit do obchodního majetku. Protože nemovitost pořídil úplatně před 5 lety, musí ji ocenit reprodukční pořizovací cenou dle § 29 odst. 1 písm. d) ZDP. Může postupovat tak, že vloží nemovitost za symbolickou cenu 1 Kč, aby nemusel nemovitost oceňovat? Cílem je, aby nemovitost zařadil do obchodního majetku a mohl si uplatnit technické zhodnocení a opravy, které hodlá na nemovitosti provést do nákladů formou odpisů (u oprav přímo do nákladů).
Odpověď: Postup stanovení vstupní ceny je uveden v § 29 zákona o daních z příjmu. V případě úplatného pořízení nemovitého majetku zákon stanoví vstupní cenu podle doby, která uplynula mezi pořízením a vložením do obchodního majetku.
U nemovitého majetku, který poplatník - fyzická osoba - pořídil úplatně v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením pronájmu, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena stanovená dle zákona o oceňování.
Zákon žádný jiný způsob stanovení vstupní ceny u nemovitého majetku nepřipouští. Z toho důvodu je způsob ocenění ve výši symbolické jedné koruny chybné.
Vstupní cena je základem pro výpočet daňových odpisů a proto je nutné tuto cenu při vložení majetku do obchodního majetku stanovit správně.