Na seznam dotazů

Název dotazu: Pořízení nemovitosti na části - odpisy
Zadáno: 30.3.2012 20:46
Otázka: Jsme s. r. o. a na ní jsme v roce 1994 koupili 1/2 nemovitosti a odpisovali zrychleným odepisováním, v roce 2008 jsme dokoupili druhou polovinu nemovitosti a přiradili jsme jí k již odepisované první půlce nem. a pokračovali v odepisování zrychleném. Je to správně, nebo jsme měli začít druhou půlku odepisovat extra? Když extra, jak by jsme odepisovali technické zhodnocení nemovitosti později?
Odpověď: Společnost s ručením omezeným pořídila v roce 1994 spoluvlastnický podíl ve výši ½ na budově. Spoluvlastnický podíl byl zrychleně odepisován. V roce 2008 byl pořízen zbývající spoluvlastnický podíl ve výši ½ na téže budově. Tazatel uvádí, že tento druhý podíl byl přiřazen k prvně pořízenému a bylo pokračováno v odpisování.
Tento postup však zákon o daních z příjmů nepřipouští.
Možnost zvýšit vstupní nebo zůstatkovou cenu a pokračovat v odepisování dává zákon v § 29 odstavec 3 u technického zhodnocení.
Dále je možné dle § 29 odstavec 7 pokračovat v odepisování v případech, kdy dochází ke zvýšení nebo snížení vstupní ceny u již odepisovaného majetku z jiných důvodů než je jeho technické zhodnocení. K tomu dochází například při poskytnutí slevy u již zařazeného majetku.
V daném případě však nedošlo k pouhému zvýšení vstupní ceny. Tazatel pořídil další spoluvlastnický podíl. Z toho důvodu měl být podíl zařazen jako samostatný majetek a jako takový odpisován.

Pokud v následujících letech budou vynaloženy výdaje charakteru technického zhodnocení, bude jejich výše rozdělena dle výše podílu na budově, tedy v daném případě na polovinu na každý majetek evidovaný v účetnictví