Na seznam dotazů

Název dotazu: Náklady na stavbu a odpisy
Zadáno: 10.2.2012 10:52
Otázka: Společnost s. r. o. vlastními náklady pro sebe staví dům,nakupuje materiál a platí všechny potřebné stavební práce. Po dokončení stavby bude tato stavba ve vlastnictví společnosti. Může společnost náklady na materiál a práce zahrnout do daňových nákladů a pak tuto stavbu v majetku společnosti odepisovat nebo v případě, že materiál a stavební práce do daňových nákladů zahrne již hotovou nemovitost odepisovat nesmí nebo v případě, že chce pak stavbu odepisovat, nesmí do daňových nákladů zahrnout cenu materiálů a prací.
Odpověď: Výdaje vynaložené na pořízení domu jsou z pohledu zákona o daních z příjmů považovány za výdaje na pořízení hmotného majetku. Zákon o daních z příjmů v § 25 odstavec 1 písmeno a) uvádí, že výdaje vynaložené na pořízení hmotného majetku nesnižují základ daně (nejedná se o daňové výdaje).
Cena hmotného majetku, tedy i pořizované budovy, se do daňových nákladů uplatní pouze prostřednictvím daňových odpisů. Toto pravidlo platí i v případě, kdy je budova pořizována vlastními náklady poplatníka. Během výstavby musí společnost veškeré vynaložené náklady související s pořizováním budovy evidovat rozvahově, na účtu skupiny 04 (pořízení hmotného majetku). Po dokončení bude stavba zařazena jako hmotný majetek a společnost může započít s budovu daňově odepisovat.
Součástí pořizovací ceny jsou nejen výdaje za materiál. Na účet pořízení majetku je nutné účtovat veškeré výdaje související s výstavbou. Jedná se například o výdaje související s přípravou stavby, projektové práce. Na účet pořízení musí být účtovány také mzdy dělníků.