Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpis nemovitost při pronájmu
Zadáno: 2.11.2011 17:01
Otázka: Pronajímám nemovitost, kterou zdaňuji podle § 9 zákona o dani z příjmu. Letos v červnu skončil nájem a do konce roku již pronajímat nebudu. V příštím roce zatím nevím. Mohu si dát letos do daň. výdajů roční odpis celý nebo musím odpis krátit poměrnou částí?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů nepodmiňuje uplatnění celého daňového odpisu tím, že pronajímaná nemovitost bude neustále obsazená. Odpis je možné uplatnit i za měsíce, kdy nemovitost bude prázdná. V případě, že se bude jednat o delší dobu (v řádu měsíců) je pravděpodobné, že správce daně může při případné kontrole požadovat, aby pronajímatel prokázal, že činil kroky k vyhledání dalšího nájemce.
Výše uvedené platí pouze v případech, kdy jsou pronajímané prostory prázdné, protože se nedaří nalézt nájemce případně je v nich prováděna rekonstrukce a podobně.
Pokud vlastník započne nemovitost využívat pro soukromou potřebu, je nutné odpisy a ostatní výdaje příslušným poměrem krátit.