Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezerva na opravu hmotného majetku
Zadáno: 22.9.2011 08:56
Otázka: V případě, že společnost bude vytvářet rezervu na opravu hmotného majetku, musí zakládat nový bankovní účet pro tento účel nebo je možné využít již založený termínový účet, na kterém má uloženy peněžní prostředky ve vyšší částce než předpokládá tvořit rezervu?
Odpověď: Zákon o rezervách č. 593/1992 Sb., v § 7 odstavec 4 ukládá povinnost deponovat peněžní prostředky na účtu který, musí splňovat tyto podmínky:

• jedná se o samostatný účet
• účet je vedeny v bance se sídlem na území EU
• účet je vedený v Kč nebo v Eurech
• účet určen je výhradně pro ukládání prostředků rezerv na opravu

Naopak zákon neukládá povinnost zakládat pro tyto účely nový bankovní účet. Z toho důvodu může poplatník využít i stávající termínovaný účet, za předpokladu, že ostatní podmínky budou splněny.