Na seznam dotazů

Název dotazu: Přefakturace daně z nemovitosti
Zadáno: 21.7.2011 11:40
Otázka: Jak se daňově postavit k problematice přefakturace daně z nemovitosti. Společnost s. r. o. si pronajímá pozemky od pana X. Ve smlouvě je uvedena cena za pronájem pozemků + poměrná část daně z nemovitosti za tyto pozemky, kterou spolu s nájmem platíme panu X. Zajímalo by mně, zda je tato přefakturovaná daň z nemovitosti u spol. s. r. o. daňově uznaná. Myslím, si že se zde nejedná o typický případ zaplacení daně za jiného poplatníka. Neplatíme FU ale panu X.
Odpověď: V daném případě se nejedná o daň z nemovitosti hrazenou za pronajímatele. Daň z nemovitosti si uplatňuje pronajímatel ve svých výdajích. Pronajímatel účtuje dále nájemci nájemné, ve kterém je zahrnuta jako jedna z kalkulačních položek i daň z nemovitosti. Toto nájemné je při splnění obecných podmínek § 24 zákona o daních z příjmů daňovým nákladem.