Na seznam dotazů

Název dotazu: Koupě automobilu na úvěr
Zadáno: 21.7.2011 11:40
Otázka: Fyzická osoba, daňová evidence, plátce DPH.
FO koupila auto na úvěr 03/2011. Ve smlouvě o úvěru v bodu zajištění je smlouva o zajišťovacím převodu práva, kterou převádí FO vlastnické právo k autu na úvěr.společnost.Následně je uzavřena smlouva o výpůjčce (mezi FO jako vypůjčitelem a úvěr. společností jako půjčitelem), aby FO mohla užívat automobil, účtovat o něm, odepisovat.
Je za rok 2011 správná výše odpisů ve výši 1/2 /za předpokladu , že auto bude k 31. 12. 2011 ve výpůjčce /a za rok 2012 ve výši 1/1 /za předpokladu, že auto bude k 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012 ve výpůjčce)?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů v § 28 stanovuje, že hmotný majetek odepisuje poplatník, který má k majetku vlastnické právo. Jednou z výjimek z tohoto základního pravidla je ustanovení § 28 odstavec 4. Zde zákon stanovuje, že při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění závazku převodem práva na věřitele může tento majetek odpisovat původní vlastník, pokud uzavře s věřitelem smlouvu o výpůjčce tohoto majetku na dobu zajištění závazku převodem práva.

Z dotazu vyplývá, že tato podmínka byla splněna a tazatel může daný automobil daňově odepisovat. Pokud k pořízení automobilu došlo v průběhu roku 2011, je tento rok prvním rokem odepisování a tazatel uplatní 100% odpisů vypočtených s použitím koeficientů pro první rok odepisování. V následujícím roce uplatní poplatník opět 100% odpisů stanovených s použití koeficientů pro další roky odepisování.