Na seznam dotazů

Název dotazu: Vklad nemovitosti do základního jmění
Zadáno: 27.6.2011 09:11
Otázka: Naše společnost A koupila v roce 2001 soubor nemovitostí za 15 mil.Kč.
Bylo zaúčtováno 10 mil. na účet 021000 a 5 mil. Kč na 031000 pozemky.
Nemovitost se rovnoměrně odepisovala.
V roce 2009 se firma rozhodla část nemovitosti vložit do základního jmění firmy B. Tato část nemovitosti vložená do ZJ byla oceněna soudem určeným znalcem na 10 mil. Kč.
Podíl základního jmění ve firmě B je tedy 10 mil. Kč - zapsáno v obchodním rejstříku.
1) jakým způsobem budeme účtovat úbytek nemovitosti ve firmě A?
Můžeme v roce 2010 uplatňovat odpisy a z jaké ceny? (část nemovitosti firma A stále vlastní)
(prohlášení vkladatele o vkladu do ZJ ze dne 15. 12. 2009 a právní účinky vkladu nemovitosti do firmy byly 30. 1. 2010).
2) jak ocením zbylou část nemovitosti ve firmě A?
3) podíl na firmě B bude účtován v hodnotě vykázané znalcem 10 mil.Kč na účtu 062000?
4) Jak budu odepisovat nemovitost ve firmě B?
Odpověď: 1) jakým způsobem budeme účtovat úbytek nemovitosti ve firmě A?
Vyřazení nemovitosti bude zaúčtováno na účet 367 - závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů. Na tento účet bude zaúčtována zůstatková cena nemovitosti souvztažně s účty 021 a 081. Obdobně bude zápisem 367/031 zaúčtováno i vyřazení pozemku. Vyřazení pozemku bude zaúčtováno v pořizovací ceně.

2) podíl na firmě B bude účtován v hodnotě vykázané znalcem 10 mil. Kč na účtu 062000?
Majetkový podíl bude zaúčtován na účtech 061 nebo 062 podle výše podílu na společnosti B.
Výše podílu bude oceněna ve výši zůstatkové ceny vkládané nemovitosti a původní pořizovací ceny pozemku. Zaúčtování se provede zápisem 06x/367.
Vyřazení nemovitosti se provede ke dni, ve kterém nastaly právní účinky vkladu na katastru nemovitostí, tedy ke dni 30. 1. 2010.

3) Můžeme v roce 2010 uplatňovat odpisy a z jaké ceny? (část nemovitosti firma A stále vlastní, jak ocením zbylou část nemovitosti ve firmě A?
Tazatel uvádí, že firma A část nemovitosti stále vlastní. Toto vyjádření není přesné. Obecně není možné, aby část nemovitosti vlastnila firma A jinou část nemovitosti stejné nemovitosti vlastnila firma B. To by bylo možné pouze v případě, kdy by nemovitost byla rozdělena na jednotky dle zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Autor předpokládá, že o tento případ nejedná. Z dotazu také nevyplývá, že by se jednalo podílové spoluvlastnictví nemovitosti.
Nejspíše v roce 2001 bylo více nemovitostí chybně zařazeno do majetku společnosti A, jako jeden hmotný majetek. Tuto chybu lze napravit tím, že se podle původních kupních smluv rozdělí v účetnictví „soubor nemovitostí“ na jednotlivé vstupní a zůstatkové ceny jednotlivých nemovitostí.
Pokud by v kupní smlouvě nebyly jednotlivé ceny uvedeny, rozdělí se celková cena poměrem dle posudku znalce.
Před vyřazením vkládané nemovitosti uplatní společnosti A za rok 2010 ½ daňového odpisu vkládané nemovitosti. Druhou polovinu uplatní nabývající společnost B.
U ostatních nemovitostí, které zůstávají v majetku společnosti A, nedojde ke změně způsobu odepisování.

4) Jak budu odepisovat nemovitost ve firmě B?
Ve společnosti B bude nemovitost zařazena do účetnictví za cenu stanovenou posudkem znalce. Z této ceny se budou uplatňovány účetní odpisy. Pro účely daňového odepisování bude společnost B pokračovat v odepisování započatém vkladatelem. Základem pro výpočet odpisů bude původní pořizovací cena evidovaná u vkladatele -společnosti A.