Na seznam dotazů

Název dotazu: Daňové odpisy v době uplatnění paušálu
Zadáno: 27.6.2011 09:10
Otázka: Chtěl jsem se zeptat na evidence daňových odpisů v době uplatňování výdajů paušální částkou. Podnikatel po celou dobu svého podnikání uplatňuje výdaje paušální částkou. V roce 2011 hodlá přejít na skutečné výdaje. V roce 2004 si pořídil budovu za 500 000 Kč a neuplatňoval z důvodu uplatnění paušálních výdajů odpisy. Z jaké částky má začít v roce 2011 uplatňovat daňové odpisy? Budova nebyla zahrnuta do obchodního majetku a dle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP je vstupní cenou reprodukční cena (pořízení delší jak 5 let). V § 26 odst. 8 ZDP je ale uvedeno, že po dobu uplatnění paušálu vede poplatník odpisy pouze evidenčně a nelze prodloužit po dobu uplatnění paušálu odpisování.
Řešení A nebo B?:
A. Pořizovací cena 500 000 Kč (na rok 2011 by v případě evidence daňových odpisů při lineárním odpisování v připadl daňový odpis v osmém roce odpisování např. 5000 Kč)
B. Reprodukční cena v roce 2011 je 1 000 000 Kč, ze které začne v roce 2011 poprvé odepisovat. Nebere v úvahu žádné evidenční odpisy.
Odpověď: Správné je řešení uvedené pod bodem B.
Tazatel uvádí, že nemovitost byla pořízena v roce 2004. Poplatník hodlá v roce 2011 vložit nemovitost do obchodního majetku a započít v daňovém odepisování. Mezi pořízením a zařazením nemovitosti uplynulo více než 5 let, proto je nutné pro účely odepisování stanovit vstupní cenu dle § 29 odstavec 1 písmeno d) jako reprodukční pořizovací cenu, a to posudkem znalce. Rok 2011 bude prvním rokem odepisování.

Postup uváděný pod bodem A by přicházel v úvahu, pokud by poplatník například v roce 2004 uplatnil skutečné výdaje a s nimi i odpisy nemovitosti. V tomto případě by byl prvním rokem odepisování rok 2004, odpisy by se uplatnily z pořizovací ceny 500 000 Kč a nadále za zdaňovací období, ve kterých byly uplatněny výdaje v paušální výši, by poplatník vedl odpisy pouze evidenčně v souladu s ustanovením § 26 odstavec 8 zákona o daních z příjmů.