Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z nemovitostí
Zadáno: 1.2.2011 09:13
Otázka: Vyplnění přiznání k dani z nemovitostí. U nemovitosti - rodinného domu je samostatný dřevník o výměře 18 m2, dále na rodinný dům přímo navazují hospodářské budovy (nemovitost neslouží k podnikat.účelům):
1) dřevník:
- zapíše se na samostatný list
- bude patřit do staveb písmeno I - ostatní stavba tvořící přísluš.obyt. domu
- daň se bude platit z celých 18 m2 nebo se odečte 16m2 a zaplatí se jen z 2m2?
2) hospodářské budovy:
- také samostatný list
- kategori I
- opět odečíst 16m2?
nebo vše dát na jeden list, kategorie I, odečíst 16m2 ze součtu obou staveb, popř. vše bude jinak?

Odpověď: Dřevník i hospodářské budovy jsou obvykle považovány za příslušenství rodinného domu.

Příslušenství věci definuje občanský zákoník, jako věci (tedy i stavby), které náleží vlastníku věci (stavby) hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí (stavbou) trvale užívány.

Předpokládám, že dřevník i hospodářské budovy naplňují definici příslušenství rodinného domu. V tomto případě budou zdaněny stejnou sazbou daně jako rodinný dům ve výši 2 Kč za 1 m2 a předmětem daně bude výměra zastavěné plochy hospodářských budov včetně dřevníku přesahující 16 m2.
Hospodářské budovy lze uvést na stejný list daňového přiznání, na kterém je uveden rodinný dům. V případě, že se počet podlaží hospodářských budov liší od počtu podlaží rodinného domu, uvedou se hospodářské budovy na samostatný list daňového přiznání.