Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezerva na opravy hmotného majetku
Zadáno: 16.1.2011 21:33
Otázka: Ve zdaňovacím období roku 2009 jsem tvořil 1. rok rezervu na opravu budovy, ale prostředky jsem nejpozději do termínu podání daňového přiznání nedeponoval na zvláštní účet.
Chápu správně, že když se jedná o zdanění této rezervy v následujícím zdaňovacím období, jde v tomto případě o daňové přiznání za rok 2010?
Odpověď: Zákon o rezervách v § 7 odstavec 4) ve znění platném pro roky 2009 a 2010 stanovoval povinnost rozpustit rezervu v případě, kdy poplatník nesloží peněžní prostředky ve výši rezervy na zvláštní účet a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Poplatník měl povinnost rezervu rozpustit až v následujícím zdaňovacím období. Z výše uvedeného vyplývá, že tazatel postupoval správně, pokud rezervu rozpustil až v roce 2010. V loňském roce byl zákon o rezervách novelován a od roku 2011 není možno tvořit daňově relevantní rezervy, pokud peněžní prostředky poplatník na účet nesloží.