Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej nemovitosti - emisní ažio
Zadáno: 16.1.2011 21:33
Otázka: A. s, plátce DPH, vedeme účetnictví. V 11/2007 akcionář zvýšil základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem - vkladem nemovitosti v odhadní hodnotě 13.000.000 Kč. Do této doby byl základní kapitál společnosti 2 mil. Kč. Vkladem bylo vydáno 7 akcií po 200.000 Kč tj. 1.400.000 Kč (Základní kapitál vzrostl na 3.400.000 Kč). Rozdíl 13 mil. - 1.400.000 Kč tj 11.600.000 Kč se stal emisním ážiem. Nyní chce společnost nemovitost prodat. Co se stane s emisním ážiem? Jak se o tom bude účtovat? Musí se snížit základní jmění společnosti? Jaké budou daňové dopady?
Odpověď: Pokud akciová společnost prodá nemovitost, dochází pouze ke „směně“ jednoho aktiva za jiné. V účetnictví společnosti se „pouze“ hodnota nemovitosti změní například v peněžní prostředky.
Prodej nemovitosti nebude mít žádný dopad na výši základního kapitálu ani emisního ažia. Prodejem nemovitosti nevzniká žádná povinnost základní kapitál společnosti snižovat.
Prodej nemovitosti vstoupí do základu daně jako rozdíl mezi prodejní cenou a daňovou zůstatkovou cenou prodávané nemovitosti.
Při prodeji pozemku se do nákladů zahrnuje pořizovací cena pozemku. Náklady lze daňově uplatnit jen do výše prodejní ceny. Prodejem pozemku nelze dosáhnout daňově relevantní ztráty.