Na seznam dotazů

Název dotazu: Uvedení nemovitosti do užívání
Zadáno: 10.12.2010 20:45
Otázka: Akciová společnost koupila nemovitost - dům s bytovými i nebytovými prostory. Některé prostory lze užívat ihned, u jiných je potřeba provést stavební úpravy, rekonstrukce k tomu, aby se mohli začít užívat. Je možno zatřídit na účet 021 celou budovu a začít s odpisováním z celé vstupní ceny?
Odpověď: Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví 500/2002 Sb., v § 7 odstavec 11 stanoví pravidla, za kterých se pořizovaný majetek stává dlouhodobým hmotným majetkem. Dle uvedeného ustanovení je nutné, aby věc byla uvedena do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Dále vyhláška stanovuje, v § 7 odstavec 11, že dané pravidlo se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž.

Pokud tedy nemovitost byla již před koupí zkolaudována, lze jí zařadit do účetnictví a začít odepisovat z celé vstupní ceny.