Na seznam dotazů

Název dotazu: Přeřazení do šesté odpisové skupiny
Zadáno: 24.11.2010 09:55
Otázka: Majitelka pronajímá nemovitost podle § 9. Výdaje vykazuje ve skutečné výši, ne procentem z příjmu. Uplatňuje i odpisy nemovitostí.
Tato nemovitost - původně truhlářské dílna- je zaevidována u poplatníka do odpisování v r. 2000 a je zařazena do odpisové sk. 5. V roce 2001 byla přestavěna na restauraci. I když restaurační zařízení nyní patří do odpisové sk. 6, u této nemovitosti používáme stále odpisovou skupinu 5 (dle přechodných ustanovení Čl.II., ve kterých je stanoveno, že od. sk. 6 se nepoužije pro majetek zaevidovaný do r. 2003). Je tento postup správný?
Odpověď: Šestá odpisová skupina byla zavedena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů novelou č. 438/2003 Sb. Novela byla zveřejněna ve sbírce zákonů 18. prosince 2003 s účinností od 1. 1. 2004. Tato novela v přechodných ustanoveních neupravovala přeřazení již odepisovaného majetku. Z toho důvodu vznikly mezi odbornou veřejností různé názory na způsob pokračování v odpisech u již zařazených budov.
Vyjasnění těchto rozporných názoru přinesla až novela ZDP č. 669/2004 Sb., kde v přechodných ustanoveních v článku II, bod 11 je uvedeno:

Odpisová skupina 6 uvedená v příloze č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb. a tohoto zákona, se nepoužije pro hmotný majetek zaevidovaný u poplatníka do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003.

Z výše uvedené citace zákona je jasné, že poplatník, který zařadil budovu do páté odpisové skupiny v roce 2000, neměl povinnost v roce 2004 budovu přeřadit do šesté odpisové skupiny.