Na seznam dotazů

Název dotazu: Pronájem podle § 9 a daně z přidané hodnoty
Zadáno: 27.10.2010 13:19
Otázka: OSVČ, plátce DPH, vlastní parkoviště, které není vloženo do majetku. Má příjem z pronájmu tohoto parkoviště. Je tento příjem zdanitelným plněním - tzn. musí z tohoto příjmu odvádět DPH?
Odpověď: Pro účely zákona o DPH není možno používat definici obchodního majetku tak, jak je stanovena zákonem o dani z příjmu. Zákon o DPH obsahuje vlastní definici obchodního majetku. Obchodním majetkem je pro účely DPH souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností a o kterém je tato osoba povinna účtovat nebo jej evidovat.
Ekonomickou činností je zákonem o DPH považován též pronájem, a proto pro účely daně z přidané hodnoty je pronajaté parkoviště součástí obchodního majetku. Z toho důvodu bude nájemné předmětem daně z přidané hodnoty. Na pronájem míst k parkování se dle § 56 odstavec 3 nevztahuje osvobození. Proto přijaté nájemné bude dani z přidané hodnoty podléhat a bude zdaněno základní sazbou.