Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z přidané hodnoty elektroinstalace bytového domu nebo bytu
Zadáno: 15.9.2010 20:12
Otázka: Společnost s r. o. zabývající elektromontážemi provádí instalace rodinných i bytových domů jako subdodavatel stavebních firem. Je správné, když pro ně vystavuji faktury s DPH 10% nebo mohu sníženou sazbu účtovat pouze nepodnikající fyzické osobě např. majiteli domu?
Odpověď: Zákon o DPH v § 48 a § 48a podmiňuje použití snížené sazby daně druhem stavby, na které jsou stavební a montážní práce prováděny.
Dle § 48 je možné uplatnit sníženou sazbu daně u stavebních a montážních prací na již dokončených stavbách bytových domů, rodinných domů nebo bytů.
V § 48a je stanoveno, že se snížená sazba daně použije u prací prováděných na stavbách pro sociální bydlení.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro stanovení sazby daně není podstatné, pro koho jsou práce poskytovány. Podstatné je to, zda se práce týkají zákonem vymezených staveb.