Na seznam dotazů

Název dotazu: Cena pozemku sloučeného pozemku
Zadáno: 21.7.2010 21:13
Otázka: Jsme spol. s r. o., plátce DPH, vedoucí účetnictví. Nakoupíme pozemky, na kterých stavíme RD a tyto prodáváme. Při výstavbě RD dochází k tzv. přeparcelaci pozemků (aby se stanovily konkrétní pozemky pro konkrétní RD), tj. z několika pozemků vzniká jeden či více pozemků a naopak, tj. slučují se pozemky.
1. jak stanovit cenu pozemku pro posouzení dle § 24 zákona č. 586/1992 Sb. Slyšel jsem názor, že lze použít jednoduše průměrnou cenu za celou výstavbu (s tím nesouhlasím, protože i ceny nabývaných pozemků jsou dosti rozdílné a kde je hranice výstavby, za kterou se bude cena posuzovat?). Nebo při tzv. přeparcelaci musí být přesně dodržen postup historických, tj. pořizovacích cen konkrétního m2? (tj. např. 58 m2 x 1.258 Kč + 112 m2 x 682 Kč + 826 m2 x 1.350 Kč, a to děleno 996 m2 a získám cenu za m2) nebo je jiná možnost?
2. Pozemek rovná se parcelní číslo v katastru nemovitostí?
3. Prodává-li se podíl na pozemku, posuzuje se pořizovací cena stejně jako prodej pozemku?
Odpověď: 1. jak stanovit cenu pozemku pro posouzení dle § 24 zákona č. 586/1992 Sb. Slyšel jsem názor, že lze použít jednoduše průměrnou cenu za celou výstavbu (s tím nesouhlasím, protože i ceny nabývaných pozemků jsou dosti rozdílné a kde je hranice výstavby, za kterou se bude cena posuzovat?). Nebo při tzv. přeparcelaci musí být přesně dodržen postup historických, tj. pořizovacích cen konkrétního m2? (tj. např. 58 m2 x 1.258 Kč + 112 m2 x 682 Kč + 826 m2 x 1.350 Kč, a to děleno 996 m2 a získám cenu za m2) nebo je jiná možnost?

Zákon o dani z příjmů v § 24 odstavec 2 písmeno t) stanoví, že pořizovací cena pozemku je daňovým výdajem maximálně do výše příjmů z jeho prodeje.
Při prodeji je tedy vždy nutno porovnávat cenu, za kterou byl pozemek pořízen (zakoupen) s cenou za kterou je prodáván. Pokud prodávaný pozemek vznikl sloučením částí jiných pozemků, pořizovací cena bude součtem cen poměrných částí sloučených pozemků.

2. Pozemek rovná se parcelní číslo v katastru nemovitostí?

Definici pojmu pozemek lze najít katastrálním zákoně. V § 27 písmeno a) se uvádí, že pozemkem se rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.
V katastru nemovitostí jsou evidovány parcely. Parcelou je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

3. Prodává-li se podíl na pozemku, posuzuje se pořizovací cena stejně jako prodej pozemku?

Při prodeji podílu na pozemku se postupuje obdobným způsobem jako při prodeji celého pozemku. Jako daňový náklad se uplatní příslušná část pořizovací ceny odpovídající velikosti prodávaného podílu.