Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z přidané hodnoty u bytové výstavby
Zadáno: 13.7.2010 09:33
Otázka: Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci, pracuje jako zedník. S jakou sazbou DPH si může zedník fakturovat práce na rodinném domku, kde kromě prací na rodinném domku opravoval garáž, která nebyla součástí domu, ale je postavená asi o 2 metry dál jako samostatný celek. Dále kolem rodinného domku provedl chodníčky ze zámkové dlažby. Může si práce na garáži a práce se zámkovou dlažbou fakturovat se sníženou sazbou DPH?
Odpověď: Zákon o dani z přidané hodnoty v § 48 uvádí, že se snížená sazba mimo jiné uplatní, u oprav rodinných domů včetně jejich příslušenství. Chodníčky kolem rodinného domu jsou považovány za jeho příslušenství. Proto je u oprav možno uplatnit sníženou sazbu daně. Opravy samostatně stojící garáže je nutno účtovat v základní sazbě daně.