Na seznam dotazů

Název dotazu: Přerušení tvorby rezervy na opravu
Zadáno: 31.3.2010 11:45
Otázka: Zajímá mě, jestli je možno na rok přerušit tvorbu rezervy. Vychází nám velká ztráta a nechceme ztrátu prohlubovat.
Odpověď: Pravidla pro tvorbu rezerv na opravu hmotného majetku stanovuje zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v § 7.
Smyslem a účelem tvorby rezerv je umožnit daňovým poplatníkům vytvořit si finanční rezervu, kterou použijí na opravy majetku. Tvorba rezer není primárně určena k umělému snižování základu daně a proto zákon o rezervách neumožňuje tvorbu rezerv přerušovat.
Výše rezervy v dané roce je stanovena jako podíl rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. Pokud poplatník bude tvořit rezervy v rozporu s tímto pravidlem, může mu správce daně, při daňové kontrole, náklady na rezervy vyloučit ze základu daně, protože takto vytvořené rezervy nejsou tvořeny podle zákona.