Na seznam dotazů

Název dotazu: Rezervy na opravu majetku
Zadáno: 26.1.2010 09:42
Otázka: Je možné souběžně vytvářet rezervy na opravu jednoho hmotného majetku (jedná se o jednu nemovitost). Nevím, zda si zákon o rezervách vykládám správně. Tvorba by byla následující:
rezerva A)
Tato rezerva je tvořena na opravu oken nemovitosti v celkové výši 100 tis.
- tvorba 50 tis. v roce 2007
- tvorba 50 tis. v roce 2008
- čerpání v roce 2009 a následně i 2010
rezerva B)
Tato rezerva je tvořena na opravu střechy stejné nemovitosti.
- tvorba 120 tis v roce 2008
- tvorba 120 tis v roce 2009
- čerpání bude probíhat v roce 2010 případně 2011

Je tento postup souběžné tvorby dvou rezerv možný? Pokud ne, je možné rezervu A) navýšit a prodloužit její tvorbu, dle podložené inventarizace rezervy.
Odpověď: Zákon o rezervách č. 593/1992 Sb., nelimituje počet rezerv tvořených na opravu jednoho majetku. Z toho důvodu je postup navržený tazatelem správný.
Je na uvážení daňového poplatníka, zda bude tvořit jednu rezervu na opravu a nebo více dílčích rezerv.
V praxi je výhodnější tvořit více rezerv v členění dle zamýšlených etap provádění oprav. Je to z toho důvodu, že zákon o rezervách v § 7 odstavec 6 ukládá povinnost zrušit rezervu v případě, že dojde předčasnému zahájení oprav, například z důvodu živelné události. Pokud by poplatník tvořil jednu rezervu na opravu oken a střechy a z nějakého důvodu by bylo nutné provést opravu střechy dříve než v plánovaném termínu, znamenalo by to pro poplatníka povinnost rozpustit celou rezervu včetně části týkající se opravy oken.
Pokud budou tvořeny rezervy dvě a dojde k předčasné opravě střechy, poplatník rozpustí pouze rezervu na opravu střechy a v tvorbě rezervy na opravu oken může i nadále pokračovat.