Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z převodu nemovitosti u darované nemovitosti
Zadáno: 18.11.2009 15:42
Otázka: Jestliže se daruje nemovitost, platí se daň z převodu nemovitosti?
Odpověď: Dani z převodu podléhá jen úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Dar patří mezi bezúplatná nabytí majetku a je předmětem daně darovací.
Výše daně darovací je závislá na hodnotě daru a vztahům mezi dárcem a obdarovaným. Dary mezi příbuznými v I a II. skupině jsou od daně darovací osvobozeny.