Na seznam dotazů

Název dotazu: Krácení odpočtu DPH
Zadáno: 14.10.2009 09:58
Otázka: Poplatník zdědil usedlost, kterou vložil do podnikání a provedl v několika letech přestavbu na provozovnu pro své podnikání. V roce 2009 byla tato provozovna zkolaudována. Při úpravách odpočítával DPH. V roce 2010 by chtěl jeho syn horní patro usedlosti přestavět na byt.
Jakým způsobem musí upravit poplatník odpočet DPH, které uplatnil v plné výši v uplynulém období? Nemovitost bude využívána pro podnikání z 50%, z 50% bude vybudován byt.
Odpověď: Plátce daně z přidané hodnoty vlastní nemovitost a používá jí celou k ekonomické činnosti. Z toho důvodu uplatňuje odpočty DPH u vstupů týkající se této nemovitosti v plné výši.
V roce 2010 dojde ke změně užívání a nemovitost bude k ekonomické činnosti využívána jen z jedné poloviny. Druhá polovina bude používána pro soukromé účely. Tím dojde k tzv. užití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňování ekonomických činností plátce. Zákon o DPH v ustanovení § 13 odstavec 4 písmeno a) považuje užití majetku pro účely nesouvisející s uskutečňování ekonomických činností plátce za skutečnost, která je předmětem daně z přidané hodnoty.
Základem pro výpočet daně je dle § 36 odstavec 6 písmeno a) cena nemovitosti, za kterou by bylo možné nemovitost pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud takovou cenu nelze určit je základem daně výše celkových nákladů vynaložených ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Plátce daně ke dni, ve kterém dojde ke změně užívání nemovitosti, stanoví cenu nemovitosti, případně výši celkových nákladů, které na nemovitost vynaložil. Jedna polovina z této hodnoty bude základem pro výpočet odvodu daně z přidané hodnoty.