Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisová skupina 1a a hospodářský rok
Zadáno: 2.9.2009 22:50
Otázka: Jsme s. r. o, účtujeme v hospodářském roce od 1. 9. do 31. 8. Nyní budu zpracovávat účetní závěrku za období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. Jakou sazbou a v jaké odpisové skupině budu odpisovat osobní automobily? Nevím přesně, od kdy je zrušena odpisová skupina 1a.
Odpověď: Odpisová skupina 1a byla zrušena zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. s účinností od 1. 1. 2008.
V přechodných ustanoveních zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (článek č. II) je uvedeno, že pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2007 a zdaňovací období, které započalo v roce 2007, platí dosavadní právní předpisy, nestanoví-li tento zákon dále jinak.
Z výše uvedeného vyplývá, že ve zdaňovacím období 9/2008 – 8/2009 odpisovou sazbu 1a pro odepisování osobních automobilů nelze použít. Osobní automobily je nutno přeřadit a pokračovat v odpisování dle pravidel pro druhou odpisovou skupinu.

Příklad výpočtu odpisů:
Zadání příkladu: vstupní cena 500 000 Kč, pořízení 10/2006

Rovnoměrné odpisy
Odpis HR 9/2006 – 8/2007 14,20 % z 500 000 = 71 000 Kč
Odpis HR 9/2007 – 8/2008 28,60 % z 500 000 = 143 000 Kč
Odpis HR 9/2008 – 8/2009 22,25 % z 500 000 = 111 250 Kč (pro výpočet je použit koeficient pro II. OS v dalších letech odpisování)
Odpis HR 9/2009 – 8/2010 22,25 % z 500 000 = 111 250 Kč
Odpis HR 9/2010 – 8/2011 zbývající část zůstatkové ceny 63 500 Kč

Zrychlené odpisy
Odpis HR 9/2006 – 8/2007 500 000 : 4 = 125 000 Kč, zůstatková cena 375 000 Kč
Odpis HR 9/2007 – 8/2008 (2 x 375 000) : (5 – 1) = 187 500 Kč, zůstatková cena 187 500 Kč
Odpis HR 9/2008 – 8/2009 (2 x 187 500) : (6 – 2) = 93 750 Kč, zůstatková cena 93 750 Kč (pro výpočet je použit koeficient pro II. OS v dalších letech odpisování)
Odpis HR 9/2009 – 8/2010 (2 x 93 750) : (6 – 3) = 62 500 Kč, zůstatková cena 31 250 Kč
Odpis HR 9/2010 – 8/2011 zbývající část zůstatkové ceny 31 250 Kč