Na seznam dotazů

Název dotazu: Dům používaný jako byt a provozovna
Zadáno: 18.5.2009 20:44
Otázka: Obchodní společnost zařadila do obchodního majetku stavbu „rodinný dům s provozovnou“, který obsahuje provozovnu a jednu bytovou jednotku 2 + k.k. V provozovně jsou kanceláře, komora a sociální zařízení. Poměr bytu a provozovny je cca 49 % byt a 51 % provozovna. Do jaké odpisové skupiny tuto stavbu zařadit – 5. nebo 6.?
Odpověď: Pro zařazení do odpisové skupiny je rozhodující, k jakému účelu je budova používána. Obecně jsou budovy zařazeny pod položku 5-1 přílohy k zákonu o daních z příjmů v páté odpisové skupině. Do šesté odpisové skupiny spadají mimo jiné administrativní budovy.
Tazatel uvádí, že rodinný dům je využíván k více účelům. Částečně je využíván k bydlení a částečně jako kancelář obchodní společnosti. Zákon o daních z příjmů v § 30 stanoví, že pokud je budova užívána k několika účelům, je pro zařazení do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání na celkové využitelné podlahové ploše.
Z dotazu vyplývá, že převažující část podlahové plochy domu je využívána jako provozovna. Proto je nutno dům pro účely daňových odpisů zařadit do šesté odpisové skupiny.