Na seznam dotazů

Název dotazu: Zařazení do odpisové skupiny
Zadáno: 26.4.2009 18:19
Otázka: Do jaké odpisové skupiny hmotného dlouhodobého majetku mám zařadit SERVER IBM za 71 000 bez DPH?
Odpověď: Rozdělení majetku do odpisových skupin se řídí přílohou č. 1 zákona o daních z příjmů. Kancelářské stroje a počítače jsou zatříděny do první odpisové skupiny pod položku (1-21) SKP 30.0.