Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy u pronájmu
Zadáno: 3.4.2009 18:38
Otázka: Je možné při pronájmu podle § 9 uplatnit v prvním roce nulový daňový odpis či menší než vypočtený? Adekvátně tomu se pak doba odepisování prodlouží? Pokud lze uplatnit nulový odpis, musí být znalecký posudek ohledně hodnoty nemovitosti z roku zahájení pronájmu nebo z roku zahájení odepisování?
Odpověď: Poplatníci (fyzické osoby) s příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu mají právo nikoliv povinnost majetek odepisovat. Poplatník může odpisy zahájit i kdykoliv později. Je však nutno dodržet několik pravidel.

1) Pokud je základem pro výpočet odpisů vstupní cena stanovená posudkem znalce, musí být stanovena k datu zahájení pronájmu.
2) V případě, že poplatník uplatňuje v některých zdaňovacích obdobích výdaje procentem, jsou v částkách výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka včetně částek odpisů. To znamená, že za roky ve kterých poplatník uplatňoval výdaje paušálem, budou na kartě majetku roční odpisy také uvedeny.

Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi výběr mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy.
Zrychlené odpisy je nutno uplatňovat v přesné výši, zákon nepřipouští odchylku. U rovnoměrných odpisů je možno uplatnit odpis i v nižší výši. To vychází z ustanovení § 28, ve kterém jsou uvedeny maximální sazby pro jednotlivé skupiny hmotného majetku.