Na seznam dotazů

Název dotazu: Poskytnutí služebního automobilu pro soukromé užití
Zadáno: 3.4.2009 13:04
Otázka: Poskytujeme zaměstnancům služební vozidla i pro soukromé užítí. Jaké má poskytnutí vozidla dopady na daň firmy a zaměstnavatele?
Odpověď: Poskytnutí služebního automobilu pro soukromé užití může být úplatné nebo bez úplatné.
Úplatné užití automobilu pro soukromé účely zaměstnance
1) Úplata je v ceně obvyklé
a. Dopady na zaměstnance
Zaměstnanec uhradí zaměstnavateli za pronájem vozidla. Zaměstnanec hradí nájemné včetně DPH ze své čisté mzdy. Z pohledu zákona o daních z příjmu se základ daně zaměstnance nezvyšuje o 1% vstupní ceny vozidla – nejedná se o bezúplatné poskytnutí vozidla.
b. Dopady na zaměstnavatele
Zaměstnavatel si v nákladech uplatní 100% odpisů a nákladů souvisejících s provozem vozidla. Nájemné bude výnosem zaměstnavatele a DPH bude odváděno v obvyklém režimu.

2) Úplata je nižší než cena obvyklá
a. Dopady na zaměstnance
Zaměstnanec uhradí zaměstnavateli za pronájem vozidla. Zaměstnanec hradí nájemné včetně DPH ze své čisté mzdy. Z pohledu zákona o daních z příjmu se základ daně zvýší o rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou. O 1% vstupní ceny vozidla se základ zaměstnance zvyšovat nebude.

b. Dopady na zaměstnavatele
Zaměstnavatel si v nákladech uplatní 100% odpisů a nákladů souvisejících s provozem vozidla.
Z pohledu zákona o DPH bude daň odvedena ze smluvené (nižší) ceny. Zákon o DPH již nezná pojem „osoba se zvláštním vztahem k plátci“
Do výnosů vstoupí nájemné v obvyklé ceně.
Bezúplatné užití automobilu pro soukromé účely zaměstnance
1) Dopad na zaměstnance
a. Daň z příjmu
Základ daně zaměstnance se zvyšuje o 1% ze vstupní ceny vozidla.

b. Daň z přidané hodnoty
Zaměstnanec DPH nehradí – vozidlo je poskytnuto bezúplatně.

2) Dopad na zaměstnavatele
a. Daň z příjmu
Dle výkladu Ministerstva financí (pokyn D300 k §24 bod 28) může zaměstnavatel uplatnit 100% odpisů i veškeré náklady na provoz vozidla. Upozorňuji, že toto jednoznačně nevyplývá ze zákona o dani z příjmů. Náklady na pohonné hmoty se uplatní pouze ve výši připadající na služební cesty.

b. Daň z přidané hodnoty
Obecně je zaměstnavatel povinen odvést DPH vždy, pokud majetek, u kterého uplatnil nárok na odpočet daně na vstupu při pořízení, použije pro účely nesouvisející s jeho ekonomickou činností. Použitím pro účely nesouvisející s ekonomickou činností se rozumí i poskytnutí pro soukromé jízdy zaměstnance.
Do konce roku 2008 bylo možné základ daně stanovit pomocí dvou metod
1) metodou obvyklé ceny
2) metodou vynaložených nákladů
Plátce si mohl metodu zvolit.
Od roku 2009 je možné používat pouze metodu vynaložených nákladů. Vyplývá to z ustanovení § 36 odstavec 6 písmeno b bod 1) zákona o DPH:

Základem daně je výše celkových nákladů, pokud jde o poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce

Daň z přidané hodnoty se metodou vynaložených nákladů stanoví tak, že se každé zdaňovací období (měsíc, čtvrtletí) sleduje výše nákladů vynaložené na konkrétní vozidlo. Jedná se zejména o náklady na měsíční (účetní) odpisy, nájem, opravu, údržbu a pohonné hmoty. Výše nákladů na dané období je základem pro odvod DPH při soukromém použití.
Příklad:
Měsíční plátce DPH má vlastní vozidlo, u kterého uplatnil na vstupu odpočet DPH. Toto vozidlo poskytl zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům. V dubnu 09 byly náklady na provoz vozidla:
účetní odpis 8 000 Kč
náklady na opravu 5 000 Kč
pohonné hmoty 10 000 Kč
celkem 23 000 Kč

Poměr služebních a soukromých jízd vyplývající z knihy jízd byl 70 % služební, 30% soukromé.
Vypočet daně:
23 000 Kč x 19% = 4370 Kč z toho pro soukromé účely 30 % = 1 311 Kč

Plátce daně v daňovém přiznání za duben odvede daň z důvodu použití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností ve výši 1 311 Kč