Na seznam dotazů

Název dotazu: Poskytnuté DIČ - přeprava mezi čl. státy
Zadáno: 27.2.2009 17:56
Otázka: Česká firma registovaná k DPH i na Slovensku vymyslela, abychom na ně fakturovali za přepravu bez DPH… Můžeme se tvářit tak, že nevíme, že je registovaná i v ČR?
Já myslím, že ano – Vaše stanovisko?
Odpověď: Uvedený postup zákon o DPH upožňuje. V § 10 odstavec 2 je uvedeno:
(2) Místem plnění při poskytnutí přepravní služby je území, kde se přeprava uskutečňuje. Pokud je však poskytnuta přeprava zboží mezi členskými státy, místem plnění je místo zahájení přepravy. Jestliže je však přeprava zboží mezi členskými státy poskytnuta pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, než ve kterém je zahájena přeprava, považuje se za místo plnění území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba poskytla pro poskytnutí této služby.

Je tedy pouze na vůli zákazníka, jaké DIČ poskytne. Ale pozor, to se týká pouze přepravy mezi členskými státy. Tuzemskou přepravu musíte účtovat vždy s tuzemskou DPH bez ohledu na předložené DIČ.