Na seznam dotazů

Název dotazu: Fyzická osoba-občan a pronájem osobního automobilu
Zadáno: 11.2.2009 08:28
Otázka: Chtěla bych se zeptat na následující situaci, zda je řešení reálné. Jedná se o fyzickou osobu nepodnikatele (má přerušenou živnost na ŽÚ). Fyzická osoba (občan) je zároveň zaměstnancem u společnosti s ručením omezeným. Tato fyzická osoba si koupí osobní automobil, který by chtěla pronajímat společnosti, kde je zaměstnancem. Mohou měsíční příjmy z tohoto pronájmu plynout ke zdanění pod § 9 zákona o dani z příjmů a má tato fyzická osoba (občan) možnost osobní auto odepisovat a odpisy si uplatňovat jako daňově účinný náklad?
Odpověď: Navrhované řešení je správné. Příjmy z pronájmu osobního automobilu se zdaňují dle § 9 zákona o daních z příjmů a nepodléhají odvodům zdravotního ani sociálního pojištění.
Proti příjmům z pronájmu může fyzická osoba (pronajimatel) uplatnit výdaje paušálem ve výši 30% nebo výdaje ve skutečné prokázané výši.
Automobil se vstupní cenou vyšší než 40 tis. Kč je z pohledu zákona o dani z příjmů hmotným majetkem a do výdajů se uplatňuje prostřednictvím odpisů. Dále je možno od základu daně odečíst mimo jiné výdaje na opravu a údržbu automobilu.
V případě, že by byl automobil po část roku používán pro soukromé potřeby a část roku pronajímán, má poplatník povinnost dle § 28 odstavec 6) ZDP krátit daňové odpisy a do daňových výdajů zahrnout jen jejich poměrnou část.
Pronajaté vozidlo bude také předmětem silniční daně.